A GENERATION AFTER
The New Adventure Begins
Leondro
---- Leonardo "Bobby" Abutin, Jr.Sa kagustuhan ni Haring Zeus na makabalik at Makita sa
lalung madaling panahon ang pinakamamahal niyang
anak na si Kapitan Kidlat ay minabuti niyang ipadala ang
mga elemento ng anak sa planetang Leondro.  Ang
planetang Leondro ay nasa bingit ng pagsabog resulta ng
‘chemical inbalance’ ng planeta.  Ang mga nilalang dito ay
mga henio sa larangan ng ‘physics’, ‘chemistry’, at
‘gravitational forces’.  Dahil sa magkakahalong
experimento na sa una ay nakakabuti sa mga nilalang at
planeta ay nagkaroon ng chemical change na nagsanhi
ng pagbabago sa klima at ‘element distribution equation’
sa Leondro.  Ang mga nilalang dito ay mukhang tao noon
pero dahil sa teknolohiya ay nagbago ang kanilang anyo
(nag-evolve) na parang likidong nilalang na imbis na dugo
ang dumadaloy sa kanilang mga ugat ay mga ‘atomic
fusion’ ang nagbibigay lakas sa kanila. Natuklasan ng
mga ninuno nila na sa pamamagitan ng ‘genetic alteration’
sa kanilang dna na magpapabago sa kanilang dugo ay
hindi na nila kailangang kumain pa at magpahinga ng
mahigit sa isang oras. Ang kanilang mga katawan ang
humihigop ng mga elemento na kailangan niya para
manatiling malakas at  matalino. Para siyang isang
baterya na may sariling re-charger. Walang nasasayang
na pagkain o sustansiya sa kanila dahil lahat ay
pinoproceso ng kanilang mala-kuryenteng ugat.
Lahat ng mabuti ay hindi nakakabuti ang nalilikha at hindi
lahat ng masama ay nakakasama.  Kagaya na lang sa
planeta ng mga tao, ang hydrogen at oxygen na kemikal
na nakakasabog pero sa tamang timpla ay nagiging h2O o
tubig.  Ang sodium at chlorine ay parehong lason na
kemikal pero pag pinagsama mo at sa tamang timpla ay
nagiging asin.  Ang tubig at asin ay ilan sa mga bagay na
nagbibigay buhay sa tao. Kabaligtaran ang nangyari sa
Leondro.  Mga nakakabuting kemikals na hindi
sinasadyang nagsamasama ang sumisira sa Leondro.  
Nagkaroon ng ‘gravitational pull’ sa lahat ng panig ng
planeta.  Ang magnetic field ng buong Leondro mas
malakas pa kaysa sa pinakamalaking araw sa kanilang
galaxy.  Sa loob ng 10 segundo (time measurement sa
mundo ng mga tao) ay sasabog na ang Leondro.  Pero
bakit dito gustong dalhin ni Haring Zeus si kapitan
Kidlat?  Anong buti ang magagawa ng isang mamatay
nang planeta sa pinakamamahal niyang anak?
Pagmasdan natin ang nangyayari sa Leondro.  Bakit tila
tahimik at hindi nagkakagulo ang mga nilalang dito na
kagaya ng dapat nating makita pag may sakuna?  Makikita
natin ang mga apoy at nakakasilaw na magnetic fields sa
kalawakan.  Walang malalaking gusali na nakatayo,
walang gubat, bundok, o siyudad.  Nakakasindak.   
Nakakatakot ang lugar.  Sa isang mundo na malapit ng
sumabog ay isang mapayapang lugar ito. Lahat ng
nilalang ay parang bato at tila hindi gumagalaw. Walang
pagdududa na buhay lahat sila.  TEKA, TEKA MUNA!  
Bakit lahat ng bagay dito sa Leondro ay parang litrato-
walang gumagalaw, at parang huminto ang oras.  Ang
mga nilalang pala dito ay may kapangyarihang bumalik sa
nakaraan, hindi physically pero mentally.  Dahil sa tindi ng
kanilang mental power ay nabubuhay ang kanilang diwa
sa nakaraan at inihihinto nito ang takbo ng oras sa
Leondro.  Kung ang mga tao ay nangangarap na Makita
ang ‘future’, ang mga nilalang ng Leondro ay tinatakasan
ang ‘future’ at nagbabalik sa nakaraang panahon para
manatiling buhay.  May mga tao na nakikita daw ang
future at may mga naitala na nagkakatotoo  ang kanilang
mga sinabi.  Hindi kaya kagaya ng mga taga Leondro, ang
mga tao ay bumabalik rin sa nakaraan para tumakas sa
tinatawag na future.  Walang makakapag-bago ng
destinasyon.  Lahat ay may kawakasan.  Walang
makakapagpabago nito.
Kapitan Kidlat Copyright © All Rights Reserved