A GENERATION AFTER
The New Adventure Begins
Sa Lugar ng Pag-aalinlangan
By: Leonardo Abutin, Jr (12.15.2010)

Ang mga elemento ni Kapitan Kidlat ay mabilis na
nakapaglakbay sa sangkalibutan at madaling nakarating
sa Planetang Leondro.  Ang mental power ng mg nilalang
doon ang nagbibigay buhay sa Leondro at ang kanilang
electrical charges na nagsisilbing magnetic fields sa
planeta ang nagbigay lakas sa mga elemento ni Kapitan
Kidlat. Sa loob lang ng sampung sandali (na katumbas ng
isang taon sa oras ng mga tao) magmula ng dumating ang
mga element ay lumalakas ang electrical energy ng bawat
elemento ni Kapitan Kidlat. Habang dumadaloy ang mga
electrical charges sa mga elemento ay lalong lumalakas at
lumalaki ito at parang magnet na nagkakadikit-dikit.
Sa loob lamang ng 60 sandali sa Leondro ay
magkakasama at naging isa na ang mga elemento ni
Kapitan Kidlat. Isa pang sandali at ang electrical energy
ng elemento ni Kapitan Kidlat ang bumubuhay sa
Leondro. Sa mahabang panahon ay nakapagpahinga na
ang pagod na  kaisipan ng mga nilalang nito.  Alam rin ng
mga nilalang na di permanente ang lahat. Sa
misteryosong pangyayari na sanhi ng makapangyarihang
pagdaloy ng electrical energy ni KK sa Leondro ay naging
compact ang mala-likidong anyo ng nilalang ng Leondro.  
Nag mistulang patak ng ulan ang bawat nilalang at naging
malamig sila.
Hanggang kalian mapapanatili ng elemento ni KK ang
ilagay sa suspended animation ang Leondro. Alam ng
elemento ni Kapitan Kidlat na may iba itong misyon.
Papaano na siya mabubuo muli para maging isang ganap
naKapitan Kidlat muli? Papaano ang mga nilalang ng
Leondro na tumulong sa kanya na maging isang
makapangyarihang elemento at nagbigay pagkakataon sa
kanya na manumbalik ang kapangyarihan ng isang
diyos? Ngayon na malamig na at wala nang electrical
energy ang mga nilalanh ng Leondro, sino pa ang
puwedeng magpanatili sa Leondro?  Darating ang
panahon na kailangang lisanin ng elemento ni Kapitan
Kidlat ang planetang ito.  Kagaya ng ibang dying planet,
may surges rin ito na inilalabas bago sumabog at ito ay
nararamdaman na rin ng mga element ni KK.  Lahat ay
gagawin ng makapangyarihang elemento para mailigtas
ang mga nilalang ng Leandro.  Papaano? Kakayanin ba
ng elemento panatilihin at pigilan  ang pagsabog ng
planeta? Masyado pang mahina ang elemento para
magkaroon ng  kapangyarihan pigilin ito.  Sa pagsabog
ng planetang  Leondro ay kasamang sasabog ang lahat
kasama na ang element ni KK. Amang Zeus, kaya mo
bang protektahan pa ang anak mong si Kapitan Kidlat?
May posibilidad na pakinggan siya ng Amang Zeus at
iwanan na ang malapit ng mamatay na planeta at ang mga
nilalang nito.  Nagaalinlangan gawin ito ni KK.
Napakahina pa niya at lumalakas ang negative electrical
charges ng planeta na sumasalungat sa positive electrical
charges niya……
Kapitan Kidlat Copyright © All Rights Reserved