A GENERATION AFTER
The New Adventure Begins
Ang pagsabog ng planetang Leondro
By: Leonardo Abutin, Jr (01.05.2011)

Kahit anong pagbigil ng elemento ni Kapitan Kidlat ay
padami ng padami ang paglindol at pagsabog ng mga
bulkan sa planetang Leondro.  Ang hilagang parte ng
planeta ay bumibigay na at karamihan sa mga nilalang
nito na mistulang patak ng ulan ay nalusaw na sa
pagsabog ng bulkan at natabunan na ng mga gumuhong
lupa sa paglindol.  Pahirap ng pahirap ang situasyon sa
Leondro.  Sa pinaka gitna ng loob ng planeta ay
namumuo ang isang malaking sakuna.  Tumitindi at
dumarami ang hindi magandang nangyayari ----lindol,
bagyo, pagsabog ng mga bulkan, lumalakas na negative
electrical charges at ang pagka-biyak-biyak ng mantel ng
planeta.  Likas na matulungin, kahit mahina pa ang
elemento ni Kapitan Kidlat ay ginagawa ang lahat ng
makakaya para mapanatiling buhay ang planetang
Leondro.  
Lahat ng nangyayari sa Leondro at sa elemento ni KK ay
sinusubaybayan ni Amang Zeus. Gustong-gusto na
niyang tulungan ang anak pero ang pagiging hari ng mga
diyos at diyosa ang nagpipigil sa kanya.  Ayaw niyang
maging simula ng hindi pagkakaunawaan ang pagtulong
niya sa pinakamamahal na anak.  
Humingi ng tulong si Amang Zeus kay Haring Suz, ang
diyos na may kapangyarihan at nanakop sa Leondro na
tulungan si KK at ang mga nilalang ng namimilagrong
planeta.  Nabigla si Amang Zeus dahil isang napakalaking
bulalakaw ang papasugod tungo sa planetang Leondro.
Sa laki ng bulalakaw na halos kalahati ng planeta ay
siguradong magugunaw ito at ang mga nilalang dito
kasama na ang elemento ni KK.  Magiging katapusan na
talaga ni Kapitan Kidlat kung mangyayari ito.  Hindi
maunawaan ni Amang Zeus kung bakit papahintulutan
itong mangyari ni Haring Suz gayong may kapangyarihan
siya upang itaboy ang bulalakaw palayo sa Leondro.  
Hindi matatanggap ni Amang Zeus na tuluyang mawala si
Kapitan Kidlat.  Kailangan niya ang tulong ni Kapitan
Kidlat sa darating na panahon para masiguro ang
katahimikan sa daigdig ng mga diyos at diyosa.  Alam ni
Amang Zeus na karamihan sa mga kasamanahan niyang
diyos at diyosa ay pagod na pagod na sa
pakikipagtunggali sa kapwa diyos at ngayon pa lang nila
nalalasap lahat ang tamis ng katahimikan.  Ngunit alam rin
ni Amang Zeus na may mga grupo ng diyos at diyosa na
naghihintay lang nang pagkakataon para maialis siya
bilang Hari ng mga diyosas.  Mapupusok ang  mga grupo
na ito at nangangati na gamitin ang kanilang
kapangyarihan laban sa kapwa diyos.   Ang
kapangyarihan lang ni Amang Zeus at ng tatlong (3)
nakakatandang diyos lang ang nakakapagpapigil sa mga
masamang balak ng mapupusok na diyosas.  Kung
darating man ang panahon na masilaw ang mga ka-kampi
niyang diyosas sa pangako ng mga kumakalaban sa
kanya ay kailangang siguraduhin niyang mas
makapangyarihan pa rin siya sa lahat.  At dito niya
kailangan si Kapitan Kidlat.  Kung magkasanib silang
dalawa ay walang grupo ng mga kalaban na diyosas ang
basta-basta matatalo sila.  Ang lakas nilang mag-ama ay
katumbas ng lakas ng 12 diyosas.  Gagamitin na ni Amang
Zeus ang authoridad niya sa bulalakaw ng mapansin
niyang nakasakay si Haring Suz sa mismong bulalakaw at
nakangiti sa kanya.  Kailangan niyang pagkatiwalaan ang
layunin ng kanyang kaibigang si Haring Suz.  Ilang
sandali pa ay nagpaikot-ikot ang bulalakaw sa planetang
Leondro at hinigop lahat ang mala-patak ng ulan na
nilalang nito kasama na ang elemento ni Kapitan Kidlat at
matuling bumulusok papalayo sa planeta. Biglang
tumahimik ang buong planeta at sa isang halos
nakakabinging katahimikan ang pumaibabaw sa buong
Leondro. Isang kisapmata pa at isang pagka-lakas lakas
na pagsabog ang naganap.  Ang mga pira-pirasong
bahagi ng planeta ay naging isang nagbabagang lupain at
unti-unting hinihigop ng gravitational pull ng kanilang
araw.
Kapitan Kidlat Copyright © All Rights Reserved